Posts Tagged 'נורמות וערכים'

הדרכת הורים | על ערכים נורמות ומה שביניהם

Posted by:

הנורמות הן "עמוד השדרה" , עמוד התווך, של החברה. הם הכללים המבחינים בין רצוי ולא רצוי, בין מקובל ללא מקובל בחברה מסוימת.  הנורמות מגדירות מהי ההתנהגות שעליה יש "תג מחיר" מסוים ומהי ההתנהגות המותרת, המתאימה, שאין עליה "תג מחיר".  המערכת הנורמטיבית משתנה מחברה לחברה והיא משקפת את התרבות, ואת העולם הערכי של הקבוצה החברתית המחזיקה בה.

אדם המבקש להשוות בין החברה החרדית לחברה החילונית לשם דוגמא, ימצא שנורמות הלבוש שונות מאד בכל אחת מהחברות. נערה ...

להמשך קריאה
0