Posts Tagged 'משמעת והכוונה'

הדרכת הורים | על חירות משמעת והכוונה

Posted by:

הדרכת הורים עוסקת בין היתר בעצמאות, חופש, חירות, אשר הינם יעדים יקרים לכל אחד מאתנו הן ברמה האישית והן ברמה החברתית והלאומית. רבים מהפילוסופים מעמידים את החירות כאידיאל הנשגב ביותר אליו על האדם לשאוף. היה זה סארטר, האקזיסטנציאליסט שאמר – "אין האדם משועבד אלא לחירותו." בשונה מ"יחסי הציבור" הנפלאים והמוצדקים של החירות, למושג "משמעת"  יש "רייטינג" הרבה פחות טוב, והוא מעורר רתיעה ברבים מאיתנו.

לא בכדי מעורר המושג "משמעת" רתיעה ברבים. האסוציאציה המידית היא למשמעת ...

להמשך קריאה
0