Posts Tagged 'הורות מגדלת'

הדרכת הורים | על הקושי ההורי "לראות את הילדים"

Posted by:

גישת "ההורות המגדלת", פרי פיתוחו של ד"ר איתן לבוב, עוסקת בין השאר בצורך הרב שיש לילדים ונערים בכך שהוריהם יתוו להם כיוון. בהתאם לגישה זו אחד הגורמים המרכזיים לקשיים מרחיקי לכת בתוך התא המשפחתי ובמרחב החברתי בתקופה שלנו, נובע מאובדן כיוון ודרך של הדור הצעיר.  אובדן הדרך הוא תוצאה ישירה של סביבה מתירה שאין בה סימון מספק של מסלול ודרך.

על מנת לכוון את ילדינו בהתאם לפוטנציאלים שלהם לעבר צמיחה והתפתחות מיטבית, נדרשים מספר תנאים ...

להמשך קריאה
0

הדרכת הורים | על היחס לסבל והשפעתו על ההורות

Posted by:

לכל אחד מאיתנו פילוסופיה אישית, השקפת עולם, סדורה או בלתי סדורה, מנוסחת או בלתי מנוסחת המשפיעה עליו. בין אם אנו נותנים את דעתנו על השקפת עולם זו ובין אם לאו, יש לה השפעה מרחיקת לכת על הבחירות שלנו, סגנון ההתמודדות שלנו והאופן בו אנו מנהלים את יחסינו הבינאישיים עם אחרים.

כהורים, השקפת העולם שלנו מכוונת אותנו כיצד לגדל את ילדינו. רובנו מסוגלים לנסח את יחסנו לחינוך נוקשה בהשוואה לחינוך "זורם", את יחסנו לענישה בהשוואה להסבר ...

להמשך קריאה
0

הדרכת הורים | מקסם האושר

Posted by:

במאמר קצר זה אבקש לחלוק איתכם רעיונות מרכזיים מתוך הגישה "אייכה- הורות מגדלת" המתמקד בנושא הדרכת הורים. אני סבורה שרעיונות אלה רלוונטיים לחלק ניכר מההורים בישראל בתקופה שלנו ויש להם רלוונטיות מיוחדת עבור הורים שילדיהם סובלים מליקוי או מחלה.

הגישה פותחה ע"י ד"ר איתן לבוב, פסיכיאטר ,פסיכואנליטיקאי ומטפל משפחתי. למרות שהתפתחה מתוך הקליניקה, היא למעשה גישה בין תחומית, היוצרת גשר בין גישות פסיכולוגיות העוסקות בריפוי נפשי לגישות חינוכיות העוסקות בתרומת ההורה או המורה לחוסן הנפשי ...

להמשך קריאה
0

הדרכת הורים | כמה מחשבות על חירות

Posted by:

המסע הגדול של בני ישראל אל חירותם לפני כ 3500 שנה היה מסע מכונן בכל מה שקשור למאבק האדם לחירות. מסע זה היווה השראה למסעות אחרים בהיסטוריה המודרנית. אולם מה משמעותו של המסע אל החופש, ומה המשמעות של היות האדם חופשי?

במסע שעשו בני ישראל ממצרים, הם השתחררו מעולו של פרעה ומחיי העבדות, אך בעיקר עשו מסע לעבר השחרור מהגבלות החירות שחוו מתוך עצמם. לא בכדי הולכו בני ישראל במדבר 40 שנה על מנת להשתחרר ...

להמשך קריאה
0