הכשרת מטפלים בשיטת אייכה

הכשרת מטפלים בשיטת אייכה

תכניות הכשרה קלינית בשיטת "אַיֶכָּה – הקשר המגדל"

לשנת הלימודים תשע"ט, אוקטובר 2018–אוקטובר 2019   

 תכנית א'  – רמת בסיס

בתכנית נתוודע ליסודות הקליניים-התפתחותיים של שיטת "אַיֶכָּה", נלמד את העקרונות והמושגים הקליניים והתיאורטיים שבבסיס השיטה וכן את דרכי ההתערבות המאפיינים אותה. במקביל ללימוד העיוני, יתקיים גם לימוד חוויתי באמצעות השתתפות הלומדים בתהליך קבוצתי של בחינה ויישום ההבנות והכלים הייחודיים של הגישה. מסיימי התכנית יוכלו לשלב את הידע הנרכש בעבודתם השוטפת.

היקף התכנית: 64 שעות אקדמיות.

מועד ומיקום : אוקטובר 2018 – ינואר 2019 , 16 מפגשים

בתל אביב: בימי חמישי בין השעות 12:45-16:00 (השעה אינה סופית)

בירושלים:  בימי ראשון ביו השעות 11:45-15:00

 

תכנית ב'  – הכשרה קלינית רמה 1

ההכשרה פתוחה למסיימי תכנית א'.

התכנית מלמדת טיפול בילד באמצעות הדרכת ההורה במגוון רחב של קשיים. ההדרכה מאפשרת להורים לפתח יכולת לכוון את ילדיהם להתפתחות בריאה ולתקשר בבהירות גם בהיעדר נכונות לשיח מצד הילד.  

התכנית כוללת צפייה מודרכת בטיפול אשר ניתן על ידי מטפל בכיר בשיטת "אַיֶכָּה" והדרכה קבוצתית על הטיפולים באמצעות ההורים הניתנים ע"י הלומד.

תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו תעודת בוגר לימודי "אַיֶכָּה", רמה קלינית 1, המאפשרת טיפול פרטני ע"י הדרכת הורים לילדים עד גיל 12 שאינם נמצאים במצבי סיכון עצמי ואלימות.

הדרישות לסיום התכנית:

 • השתתפות מלאה
 • רכישת ניסיון קליני-טיפולי באמצעות שני טיפולים או יותר ובהיקף כולל של לפחות 30 שעות טיפוליות.
 • הטיפול הראשון של התלמידים ילווה בהדרכה פרטנית של מדריך מוסמך (ההדרכה בתשלום)
 • הגשת תיאור טיפול אחד.

היקף התכנית: 64 שעות אקדמיות.

תאריכים ושעות: פברואר – יוני 2019 , 16 מפגשים.

בתל אביב: בימי חמישי בין השעות 12:45-16:00 (השעה אינה סופית)

בירושלים:  בימי ראשון בין השעות 11:45-15:00

 

תכנית ג'  – הכשרה קלינית רמה 2

ההכשרה פתוחה לבוגרי תכנית ב'.

התכנית מיועדת להקניית מיומנויות טיפול במצבים מורכבים  מצד הילד (אלימות, סיכון עצמי ניכר ומצבים קליניים קשים) או מצד ההורים ( קשיים שונים ביכולת לשתף פעולה עם המטפל) התכנית כוללת צפייה מודרכת בטיפול, וכן הדרכה במסגרת קבוצתית.

תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו תעודת מטפל בשיטת "אַיֶכָּה"

הדרישות לסיום התכנית:

 • השתתפות מלאה
 • רכישת ניסיון קליני-טיפולי בהיקף כולל של 70 שעות טיפול
 •  טיפול בשני מקרים מורכבים לפחות.
 • הטיפול המורכב הראשון לפחות ילווה בהדרכה פרטנית של מדריך מוסמך (ההדרכה בתשלום)
 • הגשת תיאור טיפול מורכב אחד .

היקף התכנית:  20 מפגשים, 80 שעות אקדמיות.

מועד ומיקום : החל מאוק' 2019, בתל אביב/ירושלים. יום ושעת הלימודים יקבעו בתאום עם הנרשמים לתכנית

 

מנהלי תכנית ההכשרה:

ד"ר איתן לבוב, פסיכואנליטיקאי מנחה ופסיכיאטר של הילד והמתבגר, מפתח שיטת "אַיֶכָּה".

הגב' רונית בן דב, פסיכולוגית קלינית בכירה

 

למי מתאימות תכניות ההכשרה?

לאנשי מקצועות הטיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים וחינוכיים, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכותרפיסטים  (בעלי תואר שני)

 

הליך הקבלה והרשמה:

יש לשלוח קורות-חיים לכתובת: psyeka@gmail.com. מועמדים שיוזמנו לראיון אישי יתבקשו להגיש שתי המלצות.

שכר הלימוד לתכנית א':  5,120 ₪

שכר הלימוד לתכנית ב': 5,120 ₪

שכר הלימוד להכשרה הקלינית רמה 2: 6,400 ₪

טלפון לבירורים: 052-8352171 (דורית)

 

אודות שיטת "אַיֶכָּה-שפת הקשר המגדל"

הטיפול בשיטת  "אַיֶכָּה"  פותח על ידי דר' איתן לבוב, פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר של הילד והמתבגר. מדובר  בטיפול קצר מועד, אינטגרטיבי ואפקטיבי משלב גישה התפתחותית מקורית, הבנות מהחשיבה הפסיכואנליטית ההתייחסותית, מרכיבים מתפיסת התקשורת הבין-אישית של קבוצת פאלו-אלטו, היבטים קוגניטיביים התנהגותיים ותפיסת האדם ברוח הפסיכולוגיה ההומניסטית. ייחודו של הטיפול בתפיסת ההורים כמי שיכולים לייצר שינוי משמעותי במצבו של הילד ובקשייו ומתוך כך הטיפול בילד נעשה באמצעות עבודה עם ההורה. הטיפול מציע להורים 'מפת דרכים' מעמיקה מחד אך בהירה ומעשית מאוד מאידך, במפגש המורכב והמאתגר בינם לבין ילדם. 'מפת דרכים' זו כוללת מגוון המשגות ודרכי התערבות המאפשרות להורים להגביר את הבנתם את ילדם ואת עצמם, לשנות את צורת התקשורת עם ילדם לכיוון של 'שפה מגדלת' וללמוד כיצד להתנהל מול ילדם בטווח מצבים, החל ממצבי יומיום שגרתיים ועד למצבי קונפליקט קשים ואף אלימים. שינויים אלה בהתנהלות ההורית לא רק שמשפרים את חווית ההורה, את  הקשר בינו לבין הילד, הם מייצרים לילד סביבה חדשה המכוונת ומקדמת התפתחות בריאה.

מתי קיימת התוויה לטיפול בשיטת "אַיֶכָּה"?

 • כאשר ילד או מתבגר מגלה חוסר התגייסות אופטימלית לטיפול בבעיה קלינית, רגשית, תפקודית, חברתית או חינוכית ממנה הוא סובל או הנובעת ממנו – ולהוריו יש נכונות למלא תפקיד פעיל מחולל שינוי
 • כאשר ילד או מתבגר נמצא בטיפול אך אין הטבה משמעותית ולהוריו יש נכונות למלא תפקיד פעיל מחולל שינוי

 

 

פירוט נושאי תכניות הלימוד:

היסודות התיאורטיים וההיבטים ההתפתחותיים, הקליניים והתרבותיים של השיטה באמצעות שילוב של ספרות מדעית, חומר קולנועי, מקרים קליניים והתמודדויות הוריות של המשתתפים.

משבר ההורות בת זמננו

 • שינויים בדפוסי ההורות בראי ההיסטוריה.
 • ההכרה בסובייקטיביות של הילד והשפעתה על היחסים בין הורים לילדים.
 • התפתחות של הורות ושל מודלים טיפוליים המכוונים לצרכים של הילד.
 • התפתחות של אידיאל חדש: דמות ההורה נטול הצרכים כדרישה של "טובת הילד".

 

היעלמות עצמיות ההורה במפגש הורה-ילד

 • איכה? העצמי ההורי המסתתר והנעלם בקשר הורה-ילד: השלכות ומחירים.
 • המבט האינטר-סובייקטיבי של ג'. בנג'מין.
 • המבט של וויניקוט.
 • מבט מזווית של פסיכולוגיית העצמי.
 • בין הפטיש לסדן: מהורות רפרסיבית-מדכאת להורות פרמיסיבית-מתירה.

 

האלטרנטיבה המגדלת – מאובדן דרך לכיוון אחר

 • הפסיכופתולוגיה של אובדן דרך: צרכי הילד ב"כיוון" וההורה כמגדלור.
 • החסך בהיענות לצרכי כיוון של הילד.
 • המושגים של "מרחב מתיר" ושל "הפסיכולוגיה של הרשות".
 • סביבה התפתחותית מיטיבה מנקודת ראות של ה"פסיכולוגיה של הרשות".

 

יסודותיה ואפיוניה של "שפת הקשר המגדל"TM

 • הסכמה וברית בין ההורה והמטפל על הגדרת הבעיה.
 • הגדרה, הסכמה וברית בין ההורה והמטפל על הערכים המכוונים של ההורה.
 • גמילה משפה שיפוטית.
 • זיהוי ומשמעות היחס של הילד אל הבעיה.
 • היחס של הילד אל ההורה בהקשר לבעיה.
 • תקשורת הורית מותאמת ליחס הילד: סוגי התקשורת השונים ובחירת הסוג המתאים.
 • כלים יישומיים להקניית ופיתוח "השפה המגדלת" בקשר הורה-ילד.

 

0